Νέα παράταση ,μέχρι τις 29/11/2019, δώθηκε για την υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου στο Νομό Κορινθίας.