27410 33229
Κόρινθος
info@cosmosland.gr

Οικόπεδο 700 τ.μ στο Γαλατάκι 50.000 ευρώ ΚΩΔ.5053