Μονή Αγνούντος 100.000 τ.μ, & 8.000 τ.μ. φυσική λίμνη