Εκταση 25 στρέμματα στο Ρυτό 100.000 ευρώ ΚΩΔ.5020