27410 33229
Κόρινθος
info@cosmosland.gr

Οικόπεδο 2.000 τ.μ στα Λουτρά Ωραίας Ελένης 30.000 ευρώ ΚΩΔ.5052