27410 33229
Κόρινθος
info@cosmosland.gr

Οικόπεδο 600 τ.μ στα Λουτρά Ωραίας Ελένης 65.000 ευρώ ΚΩΔ.5057